In English

Vastaanoton lopullinen hinta / Prices*

20 min  :  65€

30 min  :  80

45 min  :  100€

60 min  :  140€

HUOM!

Hintaan sisältyy vastaanottomaksu, toimistomaksu ja kantamaksu / The price includes the reception fee, office fee and MyKanta service fee.

*Hinnat ovat Kela-korvauksen jälkeen / Prices are after Kela compensation (if you have a Kela-card)

Alle 70-vuotiaat ajoneuvonkuljettajat / Vehicle drivers under the age of 70:     90€

Yli 70-vuotiaat ajoneuvonkuljettajat   / Vehicle drivers over the age of 70:        98€

  • MMSE muistitesti sisältyy hintaan / The MMSE memory test is included in the price
  • Jos MMSE-testi on tehty omassa terveyskeskuksessa, tuolloin tutkimustulos on esitettävä vastaanotolla /       If the MMSE test was done at your own healthcare center, then the test result must be presented at the doctors appointment
Hinta sisältää käyntikohtainen toimisto + kanta-maksu / The price includes the office fee and MyKanta service fee.
Toimistomaksu ja kanta-maksu ovat käyntikertakohtaiset 20€. Maksulla katamme Kanta-palveluun liittyviä järjestelmä- ja arkistointikuluja / The office fee and MyKanta service fee are 20€ per visit. With the payment, we cover the system and archiving costs related to the MyKanta service.

Luomen/ ihomuutoksen poisto (1-3 kpl)  hinta-arvio:  170 – 310€ (Kela-korvauksen jälkeen) / Mole/skin change cut (1-3 pcs) price estimate: 170€ – 310€ (after Kela compensation, if you have a Kela-card)

  • Huomioithan, että ihomuutoksen poiston lopullinen hinta muodostuu: toimenpiteen hinnasta (40€) lääkärin vastaanotosta (90€/30 min.) + hoitotarvikkeiden hinnasta (50€) + toimistomaksusta (20€=  170€ (esim. rasvasyylämuutokset) / Please note that the final price of the skin change cut/removal consists of: the price of the mini surgical operation (40€) + doctor’s appointment (90€/30 min.) + the price of the treatment supplies (50€) + the office fee (20€) = 170€ 
  • jos ihomuutos vaatii histologista tutkimusta (PAD I tai II), tuolloin hintaan lisätään (70-140€) = 240-310€ / if the skin change requires a histological investigation (PAD I or II), then (70-140€) is added to the price = 240-310€

Vieraan esineen poisto sarveiskalvosta (silmästä), lopullinen hinta  :  125€ (Kela-korvauksen jälkeen) / Removal of a foreign object from the cornea (eye), final price: 125€ (after Kela compensation, if you have a Kela-card)

Varpaan/sormen kynnen poisto/kiilaresektio, lopullinen hinta  :  170€ (Kela-korvauksen jälkeen)  /  Toe/finger nail removal/ resection, final price: 170€ (after Kela compensation, if you have a Kela-card)

Nivelinjektio (esim. kortisoni-injektio) sisältäen lääkärin vastaanotto + lääkeaine, lopullinen hinta  :  100€ (Kela-korvauksen jälkeen)  /  Joint injection (e.g. cortisone injection) including doctor’s appointment + medicine, final price: 100€ (after Kela compensation, if you have a Kela-card)

Nivelinjektio nivelrikkohoitoon: lääkärin tmp + (Biolevox (4,8 ml) polvi-injektio)  :  240,00€ (lopullinen hinta Kela-korvauksen jälkeen)  /  Joint injection for osteoarthritis treatment: doctor’s procedure + (Biolevox (4.8 ml) knee injection): 240.00€ (final price after Kela compensation, if you have a Kela-card)

Nivelinjektiot nivelrikkohoitoon (esim. HYALGAN polvi-injektioiden sarja (2 ml per injektio), sis. 3 injektio- toimenpidettä)  :  200€* (Kela-korvauksen jälkeen)  /  Joint injections for the treatment of osteoarthritis (e.g. HYALGAN knee infection series (2 ml per injection), incl. 3 injection procedures) : 200€ * (after Kela compensation, if you have a Kela-card)

* nivelinjektion lääkeaine ei sisälly hintaan  /  the joint injection medicine is not included in the price

esim. Solomet cum bupivacain 2 ml kortisoni-injektion hinta 20€  /  e.g. Solomet cum bupivacaine 2 ml cortisone injection price 20€

Kaikille injektiohoidoille aika varataan asiakaspalvelunumerosta 050 514 9618 vähintään edellisenä päivänä  /  For all injection treatments, an appointment must be booked at the customer service number 050 514 9618 at least the day before.

Puhelin-/etävastaanotto 20 min  :  65€  / Telephone / Video contact appointment 20 min  : 65€  (only in Finnish)

Hinnat Kela-korvauksen jälkeen  /  Price after Kela compensation, if you have a Kela-card

 

30€

Reseptien uusinta vaatii potilas-lääkäri hoitosuhteen (ainakin yhden lähivastaanoton) /  Renewal of prescriptions requires that the doctor knows the patient’s situation (at least one visit in our clinic)

Sairaanhoitajan vastaanotto hinnasto /  Nurse’s appointment price list

20 min  :  30€

30 min  :  40€

MMSE-testi (muistitesti laajennettua ajokorttitodistusta varten)  :  30€  /  MMSE test (memory test for drivers over the age of 70) : 30€

Rokotuskäynti : 30€ / Vaccination : 30€ *

* rokoteinjektion lääkeaine ei sisälly hintaan. Lääkäri kirjoittaa e-reseptin asiakkaalle ajanvarauksen jälkeen, veloituksetta /  The doctor will write an e-prescription for the customer after booking the appointment, free of charge.

Rokotukselle aika varataan etukäteen asiakaspalvelunumerosta 050 514 9618  /  An appointment for vaccination can be booked in advance by calling the customer service number 050 514 9618.

Sairaanhoitajan vastaanotto hinnasto /  Nurse’s appointment price list

20min :  30€

30 min  :  40€

(Haavan hoitotarvikkeista laskutetaan erikseen)  /  (Wound care supplies are billed separately)

Luottamuksen arvoista kotimaista laatua! 

ESCULMED Oy (Lääkäripalvelut Esculmed) tarjoaa laboratoriotutkimukset yhden johtavimman kotimaisen laboratoriopalveluverkon kautta.

 

LABORATORY PACKAGES AND TESTS

Peruslaboratoriopaketti  / Basic HEALTH UP laboratory package * :   115€

ei tarvitse paastoa saa myös tehdä illalla, sillä ei sisällä hormonitutkimuksia  /  you don't need to fast, you can also do it in the evening, because it doesn't include hormone tests

sisältäen / includedB-PVK+T, S-Lipidit, S-hs-CRP, B -HbA1c, S-Krea, S-ALAT, S-D-25, S-Ferrit, S-B12-Vit, S-Na, S-Mg, S-Ca


TERVEYSPAKETTI (miehille)  /  HEALTH CHECK UP laboratory package (for men) * :  132€ 

ei tarvitse paastoa, mutta tultava ennen klo 12 (S-Testo tutkimuksen vuoksi)  /  no need to fast, but come before 12 noon (for S-Testo test)

sisältäen /  includedB-PVK+T, S-Lipidit, S-hs-CRP, B -HbA1c, S-Krea, S-ALAT, S-D-25, S-Ferrit, S-TSH, S-T4-V, S-B12-Vit, S-Na, S-Mg, S-Ca, P-PSA, S-Testo


TERVEYSPAKETTI (naisille)  /  HEALTH CHECK UP laboratory package (for women) * :  120€

ei tarvitse paastoa, mutta tultava ennen klo 14 (S-TSH ja S-T4 tutkimuksien vuoksi)  /  no need to fast, but come before 2 p.m. (for S-TSH and S-T4 tests)

sisältäen /  includedB-PVK+T, S-Lipidit, S-hs-CRP, B -HbA1c, S-Krea, S-ALAT, S-D-25, S-Ferrit, S-TSH, S-T4-V, S-B12-Vit, S-Na, S-Mg, S-Ca


URHEILIJAN TERVEYSPAKETTI (alle 30-vuotias)  /  ATHLETE'S HEALTH CHECK UP (under 30 years old) * :  112€

ei tarvitse paastoa, mutta tultava ennen klo 14 (S-TSH ja S-T4 tutkimuksien vuoksi)  /  no need to fast, but come before 2 p.m. (for S-TSH and S-T4 tests)

sisältäen  /  included: B-PVK+T, S-Lipidit, B -HbA1c, S-Krea, S-ALAT, S-D-25, S-Ferrit, S-TSH, S-T4-V, S-B12-Vit, S-Na, S-Mg, S-Ca


URHEILIJAN TERVEYSPAKETTI (miehille)  /  ATHLETE'S HEALTH CHECK UP laboratory package (for men) * :  162€

ei tarvitse paastoa, mutta tultava ennen klo 12 (S-Testo tutkimuksen vuoksi)  /   no need to fast, but come before 12 noon (for S-Testo test)

sisältäen  /  included: B-PVK+T, S-Lipidit, B -HbA1c, S-Krea, S-ALAT, S-D-25, S-Ferrit, S-TSH, S-T4-V, S-B12-Vit, S-Zn, S-Na, S-Mg, S-Ca, S-Testo, S-hs-CRP, P-PSA


URHEILIJAN TERVEYSPAKETTI (naisille)  /  ATHLETE'S HEALTH CHECK UP laboratory package (for woman) * :  152€

ei tarvitse paastoa, mutta tultava ennen klo 14 (S-TSH ja S-T4 tutkimuksien vuoksi)  /  no need to fast, but come before 2 p.m. (for S-TSH and S-T4 tests)

sisältäen  /  included: B-PVK+T, S-Lipidit, S-hs-CRP, B -HbA1c, S-Krea, S-ALAT, S-D-25, S-Ferrit, S-TSH, S-T4-V, S-B12-Vit, S-Zn, S-Na, S-Mg, S-Ca


NAISTEN HORMONIPAKETTI (Laaja)  /  FEMALE HORMONE PACKAGE (Extensive) * :  152€

ei tarvitse paastoa /  no need to fast
 sisältäen  /  includedS-LH, S-FSH, S-E2, S-PRL, fP-PTH, S-SHBG, S-Testo


NAISTEN HORMONIPAKETTI (Perus)  /  FEMALE HORMONE PACKAGE (Basic) * :  132€

ei tarvitse paastoa  /  no need to fast

sisältäen  /  includedS-LH, S-FSH, S-E2, S-PRL, S-Testo


HUOM. / ATTENTION

1.  jos asiakas halua lisää tutkimuksia, jotka eivät sisälly labrapakettiin, tuolloin labratestin hinnasta tulee 10 % alennus /        if the customer wants more tests that are not included in the lab package, then the price of the lab test will be 10% off

2.  EKG tutkimus toistaiseksi ei ole saatavilla / ECG examination is currently not available.

  Hintaan lisätään käyntikohtainen toimisto + kanta-maksu / The price includes the office fee and MyKanta service fee.

Toimistomaksu ja kanta-maksu ovat käyntikertakohtaiset 20 €. Maksulla katamme Kanta-palveluun liittyviä järjestelmä- ja arkistointikuluja / The office fee and MyKanta service fee are 20€ per visit. With the payment, we cover the system and archiving costs related to the MyKanta service.

PAD-1 (4054):  70,00 € 

PAD-3 (4056):  140,00 € 

B -PVK+T (2474) :  18 € 

B -PVK+TKD (2475):  25 € 

S -Lipidit (2245):  30 € 

S -hs-CRP (1216):  20 € 

B -HbA1c (1560):  16 € 

fP-Gluk vieritutk. (1468):  15 € 

S -Krea (2143):  20 € 

P -Krea (4600):  20 € 

B -La (2203):  15 € 

S -B12-Vit (1137):  20 € 

S -B12-TC2 (1142):  70 €

S -D-25 (1220):  40 € 

S -Na (2382):  15 € 

S -Mg (2303):  15 € 

S -K (2001):  15 € 

S -Zn (123350):  40 € 

S -Ca (2013):  15 € 

S -Ca-Albk (6032):  35 € 

fS -Pi (1432):  15 € 

S -Ferrit (1395):  20 € 

fS -Fe (2566):  17 € 

fS -Transf (2756):  15 € 

fS -Folaat (1416):  20 € 

S -Uraat (2884):  12 € 

P -TT-INR (4520):  20 € 

P -APTT (2783):  40 € 

P -FIDD (4113):  40 €

S -RF (3550):  25 €

P -RF (12074):  25 €

S -CCPAb (4744):  35 €

S -ANA (2819):  25 €

B -La (2203):  15 €

S -IgA (1666):  20 € 

S -tTGAbA (1885):  35 € 

S -Bil (1185):  12 € 

S -Afos (1046):  10 € 

S -ASAT (1128):  15 € 

S -ALAT (1026) :  17 € 

S -GT (1489):  15 € 

S -Amyl (1078):  25 € 

S -HepyAb (3950):  45 € 

B -Lakt-D (4614) :  50 € 

S -CEA (2034):  25 € 

S -Ca 19-9 (3412):  50 € 

Peth ( Fosfatidyylietanoli) ( 12510) :  60 €

S -ALAT (1026) :  17 €

S -GT (1489):  15 €

S -Amyl (1078):  25 €

P -PSA (4869):  25 €

S -Ca 12-5 (3414):  40 €

S -Ca 15-3 (3587):  50 €

S -Ca 19-9 (3412):  50 €

S -CEA (2034):  25 €

S -TSH (2832):  20 €

S -T4-V (2836):  20 €

S -TPOAb (4028):  25 €

S -E2 (1366):  30 €

S -Korsol (2129):  26 €

S -FSH (1422):  25 €

S -LH (2265):  25 €

S -PROG (2502):  25 €

S -PRL (2507):  25 €

fP -PTH (4560) :  45 €

S -SHBG (2737):  40 € 

S -Testo (2735):  30 € 

S -Testo-VL (6451):  35 € 

S -TestoMS (12593):  60 € 

S -TestoMS-VL (12594):  70 €

S -IgE  (1673):  25 €

S -IgE-Ps (3834):  70 € perusseulonta 

S -IgE-Pse (1722) :  100 € perusseulonta ja erittely sis.7172 ja 7154 

S -Ruoka5er (7172) :  65 € ruoka-aine erittely

S -PölyEr (7154) :  65 € pölyerittely 

S -RuoComE (12611) :  85 € ruokaerittely ja komponentit

S -IgE-Ss (3835) :  40 € immunoglobuliini E, ryhmätutkimus

S -IgE-Sse (4224) :  65 € ryhmä- ja erittelytutkimus

S -All IgE (3836):  40 € allergeeni 

S -All ComE (12610) :  140 € perusseulonta ja komponentit 

U -bakt.viljely (1155) :  40 € 

U -Kemseul (1881) :  25 € vieritutkimus 

U -Klamydia + gc (4816):  45 € 

Ps -nielunäyte (4290):  40 € 

Ps -StrVi (2703):  30 € 

Pu -bakt.viljely1 (3491) :  40 € 

Pu -bakt.viljely2 (3492) :  35 € 

S -BorrAb (3552):  55 €  Borrelia burgdorferi

S -HIVAgAb (4814):  40 € 

Tutkimusten kokonaishintaan lisätään käyntikertakohtainen toimistomaksu + kanta-maksu yhteensä: 20 € /
The office fee per visit + MyKanta service fee (in total 20€) is added to the total price of the examinations

Maksulla katamme Kanta-palveluun liittyviä järjestelmä- ja arkistointikuluja  /  The fee covers the system and archiving costs related to the MyKanta service.

Maksut / Payment

Kaikkien vastaanottojen maksaminen tapahtuu korttimaksulla tai laskulla, jonka saat vastaanotolta mukaasi / all doctor/nurse appointments are paid by card or cash.

Hyväksytyt maksukortit: Visa ja Mastercard / Accepted payment cards: Visa and Mastercard

 

Vastaanottohinnat / Details of prices

Sivuillamme ilmoitetut vastaanottojen hinnat ovat sekä lopullisia hintoja että voivat vaihdella hieman asiantuntijan määrittelemän vastaanottohinnan mukaan / The appointment prices shown on our website are both final prices and may vary slightly depending on the appointment price determined by the expert.

Huomioithan, että vastaanottoaikaan sisältyvät myös vastaanottoa valmistelevat ajankäyttö sekä asiakirjamerkintöjen, lähetteiden ja tutkimuspyyntöjen laatiminen vastaanoton jälkeen / Please note that the appointment time also includes time spent preparing for the appointment and preparing document markings, referrals and research requests after the appointment.

Toimenpiteet (esimerkiksi luomien poisto, koepalan otto, nivelinjektio, kynnen poisto, haavan ompelu, korva-, nenä- ja kurkkutoimenpiteet sekä näytteiden otto) laskutetaan erillisen hinnaston mukaan / Procedures (for example removal of moles, taking a sample, joint injection, nail removal, wound suturing, ear, nose and throat procedures and taking samples) are invoiced according to a separate price list.

Vastaanotolla käytetyt tai mukaan annetut hoitotarvikkeet laskutetaan erikseen. (Hoitotarvikkeiden hinta on 20€-50€ riippuen hoitotarvikkeesta sekä käytetystä tarvikkeen määrästä) / Treatment supplies used or given to you at the reception will be invoiced separately. (The price of care supplies is 20€-50€ depending on the care supply and the amount of supplies used.)

Vastaanoton peruminen / Canceling a doctor's appointment

Lääkärin vastaanottoajan peruminen ilman maksua on tehtävä viimeistään tunti ennen vastaanoton aloittamista / Canceling a doctor’s appointment without payment must be done no later than one hour before the appointment.

Peruuttamattomasta ajasta veloitamme hinnaston mukaisen maksun (50€) / We charge a fee (€50) for an appointment that has not been cancelled.